Organisatie GKV

Vaargroepen

De Groninger Kanovereniging heeft vier vaargroepen:

  • toergroep
  • zeekanogroep
  • vlakwaterwedstrijdgroep
  • kanopolo

Op woensdagavonden is een gezellige verzameling mensen uit de verschillende vaargroepen te vinden in de basistraining.

Verder hebben we nog een groep die de Internationale Stad & Ommelandtocht organiseert.

Het Bestuur

De vereniging heeft een bestuur, dat door de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen wordt. De voorzitter is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging en vertegenwoordigt de GKV in de Regio Groningen/Drenthe. De secretaris verzorgt de in- en uitgaande post, notuleert de vergaderingen en beheert het verenigingsarchief. De penningmeester verzorgt de hele financiële administratie en beheert van de verzekering van vaarmateriaal.

 Statuten en Reglementen 2018 en Contributie 2019 en Tarieven 2019

 

 

 

Overige functies

  • Ledenadministratie - beheer van de geautomatiseerde ledenadministratie;
  • Sleutelbeheer - beheer en uitgifte van de magneetsleutels van het verenigingsgebouw;

De GKV-Nieuwsbrief

De GKV-Nieuwsbrief verschijnt elke maand, behalve in augustus. Kopij moet voor de 20e van de maand worden aangeleverd op e-mailadres redactie@groningenkv.nl.

De kantinecommissie

De kantinecommissie zorgt voor de bevoorrading van de kantine en stelt in overleg met het bestuur de prijzen van de consumpties vast. Ook zorgen zij voor voldoende koffiekannen, kopjes en wat al zo meer noodzakelijk is voor een goed functionerende kantine en keuken. Verder beheert de kantinecommissie de kantinekas. We willen in het gebouw in principe geen contant geld hebben, om diefstal zo weinig mogelijk lonend te maken. Daarom kent de GKV de consumptiekaart. Ieder lid kan deze kopen tijdens bardiensten, en consumpties kunnen op deze kaart worden afgevinkt.

De bargroep

De bargroep 't Is BarMan! bestaat uit een aantal vrijwilligers en draait op vaste tijden en bij activiteiten 'bardienst'. De bar functioneert op die momenten zoals ieder café. Degene die bardienst heeft is op dat moment ook verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de kantine. Dat betekent vooral niet dat hij of zij overal alleen voor op moet draaien. Het opruimen en afwassen met name is en blijft te allen tijde een gezamenlijke bezigheid. Door de bardienst wordt het een stuk gezelliger op de Loods', omdat je dan zeker weet dat je andere leden zult aantreffen. De bardienst is zonodig ook op afroep beschikbaar. Als je buiten de vaste tijden of activiteiten iets in de loods organiseert, dan kun je vooraf altijd even met de barcoö rdinator contact opnemen om een bardienst te regelen. Incidenteel worden er niet-kano-activiteiten door hen georganiseerd, zoals themafeest of een lezing op de loods.