Algemene ledenvergadering 2022

Geplaatst op 16-02-2022  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Leon Paagman

Op woensdag 2 maart om 19:30 zal er de ALV 2022 worden gehouden op de loods. De stukken staan op de besloten omgeving van de website. Het ALV boekje zal snel worden toegevoegd.

Agenda voor de ALV:

1: Opening/ Mededelingen
2: Notulen Algemene Ledenvergadering 27-8-21 en 6-10-21 goedkeuren
3: Bestuur jaarverslag 2021
4: Jaarrekening 2021
5: Verslag kascommissie
6: Vaststellen jaarrekening 2021
7: Verkiezing kascommissie
8: Verkiezing nieuwe bestuursleden
9: Bestuur Jaarplan 2022
10: Vaargroepen en commissies: jaarverslagen + jaarplannen
11: Begroting 2022
12: Contributie 2023
12: Lustrum activiteiten
13: Vacaturebank
14: Rondvraag
15: Sluiting

Namens het bestuur, Leon Paagman