Privacyverklaring

PRIVCACYBELEID VAN DE GRONINGER KANOVERENIGING

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Groninger Kanovereniging (hierna: GKV) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de GKV of om een andere reden persoonsgegevens aan de GKV verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
GKV, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoonnummer.
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via siraterces.[antispam].@groningenkv.nl

2. Welke gegevens verwerkt de GKV en voor welk doel
2.1           In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijvoorbeeld het lidmaatschapsnummer van het watersportverbond en de naam van eventuele kano’s opgeslagen bij onze club.

2.2          De GKV verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende                doeleinden:
a)            je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het                lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e     instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen          van de van jou verkregen informatie,
b)           je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van                uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de GKV.
c)            je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld,           cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3          Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst                gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de GKV en je te informeren over de                ontwikkelingen van de GKV

E-mail berichtgeving (opt-out):

De GKV gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de GKV. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. Via de link onder het tabje ‘nieuwsbrief’ kan voor de nieuwsbrief weer opnieuw een e-mailadres worden opgegeven.

 

Voor club-brede berichten (bijvoorbeeld mededelingen vanuit het bestuur) wordt het bij de club bekende e-mailadres gebruikt. Actuele voorbeelden zijn bijvoorbeeld berichtgeving over het Coronavirus. Het bestuur probeert echter hier spaarzaam gebruik van te maken.

3. Bewaartermijnen

De GKV verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1          Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de GKV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2          Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de GKV gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/ klachten

5.1           Via de ledenadministratie van de GKV kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De GKV zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2          Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3          Indien je klachten hebt over de wijze waarop de GKV je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4          Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-beleid kunnen worden gericht aan siraterces.[antispam].@groningenkv.nl

6. Cookies op de website

De GKV gebruikt functionele cookies op de website om inlogfunctionaliteit te bieden en geanonimiseerde statistieken over het aantal gebruikers bij te houden. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘tracking cookies’ dwz. Cookies waardoor middel van individuele gebruikers geprofileerd kunnen worden

Indien u besluit om hier niet mee akkoord te gaan, kunt u uw cookiegegevens wijzigen in uw browser en onze website niet meer gebruiken. De meeste browsers bieden dit aan in het instellingenmenu onder het kopje “privacy” of “cookies”. Bezoekt u hierna onze website, dan gaat u alsnog weer akkoord met de inzet van onze cookies.

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan ten alle tijden worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.