Vertrouwenspersoon

De GKV heeft één vrijwilliger waarvan we hopen dat die zo min mogelijk werk heeft. Dat is onze vertrouwenspersoon, Judith Groenhof. Ze heeft tot nog toe gelukkig ook weinig te doen gehad, en dat is vermoedelijk de reden dat zij vrijwel onbekend is in de vereniging. Daarom leek het ons zinvol haar eens voor het voetlicht te brengen, want als je haar onverhoopt nodig hebt, moet je ook weten van haar bestaan.

Elke sportvereniging, dus ook de GKV, hoort een omgeving te bieden waar iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Toch kan het gebeuren dat jijzelf of iemand in je omgeving binnen de GKV te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie.

Als je in een dergelijke ongewenste situatie verkeert of weet van misstanden en je wilt daar iets aan doen of er met iemand over praten, dan kan je dat natuurlijk melden bij iemand van het bestuur. Mocht je het gevoel hebben daar niet terecht te kunnen, of het probleem betreft juist een bestuurslid, dan kun je altijd contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Zij biedt een luisterend oor, advies en ondersteuning en zoekt samen met jou naar oplossingen. Ze helpt bij het indienen van een klacht of het doen van een melding naar de passende instanties als dat nodig mocht zijn.

In algemene zin adviseert zij het verenigingsbestuur over het voorkomen en oplossen van ongewenste omgangsvormen, integriteitsschendingen en misstanden.

Judith heeft een achtergrond in de jeugdhulpverlening en is geen lid van de vereniging. Daardoor is zij onafhankelijk. Contact met haar is altijd vertrouwelijk! Ze onderneemt alleen actie met nadrukkelijke instemming van de betrokkene.

Je kunt Judith bereiken via 06-33588319 of fohneorg.htiduj.[antispam].@gmail.com.

Naast onze eigen vertrouwenspersoon heeft het NOC-NSF ook een adres waar je terecht kunt. Het Vertrouwenspunt Sport kun je bereiken op 0900-2025590. Het e-mailadres is tropstnupsnewuortrev.[antispam].@nocnsf.nl