10 jaar werelderfgoed Wadden en afsluiting van vier jaar Convenant Actieplan Vaarrecreatie Wadden

Geplaatst op 02-06-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Robbert van der Eijk

87f74882-00bc-40ca-93b7-b6786e0790d7

De Nederlandse en Duitse Wadden vieren op 30 juni in Wilhelmshaven dat zij tien jaar de status van werelderfgoed hebben met bijeenkomsten, toespraken, vlaggen, een fiets- en een vaar- estafettetocht. De estafettetochten zijn 19 juni van start gegaan op Vlieland en eindigen op zondag 30 juni in Wilhelmshaven, bij het hoofdkantoor van de trilaterale organisatie Wadden Sea Board en Wadden Sea Forum. Aan de vaarestafettetocht doen nu ruim tien wadvaarders mee, van kleine tot grotere boten.


Het treffen van fietsers en wadvarenden op maandag 24 juni in Lauwersoog is gekozen als plek en moment om het magazine dat als afsluiting van het Actieplan Vaarrecreatie Wadden 2014-2018 is samengesteld, aan te bieden aan Henk Staghouwer als voorzitter van het internationale Wadden Sea Forum en o.a. bestuursvoorzitter van het Waddenfonds. GKV'er Robbert van der Eijk overhandigde als secretaris van de Wadvaarders en al vanaf het begin bij het Actieplan betrokken, het eerste exemplaar van het magazine aan Henk Staghouwer met een kort toespraakje over wat vier jaar Actieplan heeft opgeleverd.

Het Actieplan Vaarrecreatie Wadden 2014-2018

Hoewel het vrijwel buiten de belevingswereld van de gemiddelde zeekanoër heeft plaatsgevonden, hebben ook kanoërs profijt van het Actieplan. Mede dankzij het Actieplan weten watersportverenigingen, beheerders, natuurorganisaties en vrijwilligers elkaar tegenwoordig moeiteloos te vinden in het belang van de Waddenzee. Samen staan ze voor goed beschermen en verantwoord beleven. In plaats van tegenover elkaar te staan, trekken vaarrecreatie en natuurbescherming nu vaak gezamenlijk op tegen “Den Haag” en hebben ze gezamenlijk overleg met de lokale beheerders en beleidsmakers. De Erecode is geactualiseerd en wordt in het algemeen goed nageleefd. Het begrip is wederzijds gegroeid waarom sommige gebieden (tijdelijk) niet toegankelijk zijn voor het welzijn van vogels en zeehonden. Er zijn honderden mensen op cursus geweest voor gastheer/-vrouw van Werelderfgoed Waddenzee. Dynamisch zoneren (gebied dicht wanneer vogels en zeehonden rust nodig hebben, open wanneer het kan) wordt op enkele plekken ingezet. De bereikbaarheid van (jacht)havens wordt serieus opgepakt. Jaarlijks vindt monitoring plaats om varen, wadlopen en natuur (= vooral vogels en zeehonden) op het Wad in beeld te krijgen.

Alles met elkaar een goede basis om ook in de toekomst in gezamenlijk overleg met alle betrokken partijen te komen tot de beste aanpak van de problemen op en rond het Wad.

Robbert van der Eijk